marksizmas

marksizmas
marksìzmas sm. (2) K. Markso ir F. Engelso sukurta dialektiniu materializmu pagrįsta filosofinių, politinių ir ekonominių pažiūrų sistema, revoliucinio proletariato mokslinė pasaulėžiūra, mokslinio komunizmo teorija ir praktika: Marksizmas – Markso pažiūrų ir mokslo sistema (sov.) .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • marksizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Filosofinis, ekonominis ir socialinis K. Marxo ir F. Engelso mokymas, grindžiamas materialistine istorijos samprata, išryškinančia darbininkų klasės vaidmenį ir socialinių revoliucijų neišvengiamumą. Politinė …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • marksizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinių santykių teorija, kuri remiasi Marxo suformuluota prielaida, kad valstybių politikos turinį lemia ekonominė galia. Turtingiausioji, gamybos priemones valdanti visuomenės dalis, arba kapitalistų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • marksizmas — marksi̇̀zmas dkt. Rem̃tis marksizmù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • marxism — marksizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Filosofinis, ekonominis ir socialinis K. Marxo ir F. Engelso mokymas, grindžiamas materialistine istorijos samprata, išryškinančia darbininkų klasės vaidmenį ir socialinių revoliucijų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • marxism — marksizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinių santykių teorija, kuri remiasi Marxo suformuluota prielaida, kad valstybių politikos turinį lemia ekonominė galia. Turtingiausioji, gamybos priemones valdanti visuomenės dalis, arba… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • capitalism — kapitalizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Ekonominė sistema, pagrįsta privačia nuosavybe, laisvąja rinka ir samdomu darbu. Terminas kilęs iš žodžio „kapitalas“, kuris reiškia apibendrintą privačią nuosavybę, naudojamą ne asmeniniam… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • kapitalizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Ekonominė sistema, pagrįsta privačia nuosavybe, laisvąja rinka ir samdomu darbu. Terminas kilęs iš žodžio „kapitalas“, kuris reiškia apibendrintą privačią nuosavybę, naudojamą ne asmeniniam vartojimui, bet… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • compradors — kompradorai statusas T sritis Politika apibrėžtis Besivystančių šalių politinio ir ekonominio elito dalis, bendradarbiaujanti su išsivysčiusiomis valstybėmis ir jų tarptautinėmis korporacijomis. Marksizmo teorijoje vartojama sąvoka; turi negatyvų …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • kompradorai — statusas T sritis Politika apibrėžtis Besivystančių šalių politinio ir ekonominio elito dalis, bendradarbiaujanti su išsivysčiusiomis valstybėmis ir jų tarptautinėmis korporacijomis. Marksizmo teorijoje vartojama sąvoka; turi negatyvų atspalvį.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • critical theory — kritinė teorija statusas T sritis Politika apibrėžtis Neomarksistinė socialinė teorija, kurios tikslas yra ne tik paaiškinti, bet ir kritikuoti bei keisti visuomenę kaip sistemą. Siejama su Frankfurto socialinių tyrimų institutu, kurio atstovai… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”